BCTC 1/2024 APF - Bứt tốc đầu năm, lợi nhuận đạt 97,89 tỷ đồng tăng 133,99% so với cùng kỳ.

  • CTCP Nông sản Thực phẩm Quảng Ngãi vừa công bố báo cáo tài chính Q1/2024.
  • Doanh thu trong quý đạt 2.639,79 tỷ đồng, tăng 32,61%.
  • Giá vốn cũng tăng 32,45%.
  • Chi phí tài chính tăng 17,37%, trong đó chi phí lãi vay tăng 17,98%.
  • Chi phí quản lý và chi phí bán hàng lần lượt tăng 18,07% và 52,87%.
  • Lợi nhuận sau thuế đạt 97,89 tỷ đồng, tăng 133,99%.
  • Giá cổ phiếu cuối cùng ghi nhận là 67.500 VND/cổ phiếu vào ngày 02-05-2024.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây