BCTC 1/2024 ASP - Khởi đầu chậm chạp lỗ âm 7,29 tỷ đồng quý I.

  • CTCP Tập đoàn Dầu khí An Pha vừa công bố báo cáo tài chính Q1/2024.
  • Doanh thu của doanh nghiệp đạt 930,73 tỷ đồng, tăng 2,15%.
  • Giá vốn tăng 4,37% trong khi chi phí tài chính giảm 6,02%, trong đó chi phí lãi vay giảm mạnh 59,22%.
  • Chi phí quản lý tăng nhẹ 1,07% và chi phí bán hàng giảm 12,56%.
  • Lợi nhuận sau thuế của doanh nghiệp âm 7,29 tỷ đồng, giảm 460,8%.
  • Giá cổ phiếu đóng cửa vào ngày 06-05-2024 là 4.100 VND/cổ phiếu.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây