BCTC 1/2024 BFC - Bứt tốc đầu năm, lợi nhuận đạt 64,82 tỷ đồng tăng 401,07% so với cùng kỳ.

Cập nhật báo cáo tài chính Q1/2024 CTCP Phân bón Bình Điền.
Doanh thu Q1/2024 của doanh nghiệp đạt 1.940,45 tỷ đồng tăng 44,5% so với cùng kỳ. Cùng với giá vốn tăng 33,12% so với cùng kỳ. Chi phí tài chính giảm 41,9% so với cùng kỳ, trong đó chi phí lãi vay giảm 46,52% so với cùng kỳ.
Về mặt quản lý, chi phí quản lý tăng 36,91% so với cùng kỳ. Chi phí bán hàng tăng 83,97% so với cùng kỳ.
Lợi nhuận sau thuế Q1/2024 của doanh nghiệp đạt 64,82 tỷ đồng tăng 401,07% so với cùng kỳ.
Giá cổ phiếu đóng cửa tại ngày 26-04-2024 là 27.200 VND/cổ phiếu

*Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây