BCTC 1/2024 BNW - Bứt tốc đầu năm, lợi nhuận đạt 9,21 tỷ đồng tăng 2.043,69% so với cùng kỳ.

  • CTCP Nước sạch Bắc Ninh vừa công bố báo cáo tài chính cho quý 1/2024.
  • Doanh thu của doanh nghiệp đạt 61,25 tỷ đồng, tăng 27,74%.
  • Giá vốn tăng 4,92% trong khi chi phí tài chính giảm 2,33%, trong đó chi phí lãi vay cũng giảm 2,33%.
  • Lợi nhuận sau thuế của doanh nghiệp đạt 9,21 tỷ đồng, tăng đến 2.043,69%.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây