BCTC 1/2024 BVL - Bứt tốc đầu năm, lợi nhuận đạt 0,64 tỷ đồng tăng 14,49% so với cùng kỳ.

  • CTCP BV Land vừa công bố báo cáo tài chính Q1/2024.
  • Doanh thu của doanh nghiệp trong quý đạt 98,66 tỷ đồng, giảm 32,47%.
  • Giá vốn giảm 27,2%, chi phí tài chính giảm 65,9%, trong đó chi phí lãi vay giảm 54,66%.
  • Chi phí quản lý giảm 21,82%, chi phí bán hàng giảm 25,14%.
  • Lợi nhuận sau thuế đạt 0,64 tỷ đồng, tăng 14,49%.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây