BCTC 1/2024 C21 - Bứt tốc đầu năm, lợi nhuận đạt 5,27 tỷ đồng tăng 1.904% so với cùng kỳ.

  • CTCP Thế Kỷ 21 vừa công bố báo cáo tài chính Q1/2024.
  • Doanh thu trong quý đạt 22,12 tỷ đồng, tăng 36,81%.
  • Giá vốn tăng 3,95%, chi phí quản lý giảm 68,15% và chi phí bán hàng giảm 8,35%.
  • Lợi nhuận sau thuế đạt 5,27 tỷ đồng, tăng đến 1.904%.
  • Giá cổ phiếu đóng cửa vào ngày 26-04-2024 là 14.000 VND/cổ phiếu.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây