BCTC 1/2024 C4G - Bứt tốc đầu năm, lợi nhuận đạt 41,86 tỷ đồng tăng 2,06% so với cùng kỳ.

  • CTCP Tập đoàn CIENCO4 vừa công bố báo cáo tài chính Q1/2024.
  • Doanh thu trong quý đạt 507,21 tỷ đồng, tăng 10,26%.
  • Giá vốn và chi phí tài chính lần lượt tăng 14,21% và 19,32%.
  • Trái ngược với đó, chi phí quản lý giảm 15,03% và chi phí bán hàng giảm 3,31%.
  • Lợi nhuận sau thuế đạt 41,86 tỷ đồng, tăng 2,06%.
  • Giá cổ phiếu cuối cùng ghi nhận là 9.700 VND/cổ phiếu vào ngày 03-05-2024.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây