BCTC 1/2024 CAB - Lợi nhuận quý I lãi 0,17 tỷ đồng giảm 96,06% so với cùng kỳ.

  • CTCP Tổng Công ty Truyền hình Cáp Việt Nam vừa công bố báo cáo tài chính Q1/2024.
  • Doanh thu của doanh nghiệp trong quý đạt 429,09 tỷ đồng, giảm 11,77%.
  • Giá vốn giảm 10,47%, chi phí tài chính giảm 36,13% và chi phí quản lý giảm 17,7%.
  • Chi phí bán hàng cũng giảm 11,87%.
  • Lợi nhuận sau thuế của doanh nghiệp trong quý đạt 0,17 tỷ đồng, giảm 96,06%.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây