BCTC 1/2024 CAV - Bứt tốc đầu năm, lợi nhuận đạt 79,07 tỷ đồng tăng 12,61% so với cùng kỳ.

Cập nhật báo cáo tài chính Q1/2024 CTCP Dây Cáp điện Việt Nam.
Doanh thu Q1/2024 của doanh nghiệp đạt 2.463,14 tỷ đồng tăng 22,81% so với cùng kỳ. Trong khi đó giá vốn tăng 25,22% so với cùng kỳ. Chi phí tài chính giảm 21,4% so với cùng kỳ, trong đó chi phí lãi vay giảm 59,63% so với cùng kỳ.
Về mặt quản lý, chi phí quản lý tăng 16,98% so với cùng kỳ. Chi phí bán hàng tăng 5,46% so với cùng kỳ.
Lợi nhuận sau thuế Q1/2024 của doanh nghiệp đạt 79,07 tỷ đồng tăng 12,61% so với cùng kỳ.
Giá cổ phiếu đóng cửa tại ngày 25-04-2024 là 70.100 VND/cổ phiếu

*Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây