BCTC 1/2024 CC4 - Bứt tốc đầu năm, lợi nhuận đạt 3,87 tỷ đồng tăng 3.350,05% so với cùng kỳ.

  • CTCP Đầu tư và Xây dựng Số 4 vừa công bố báo cáo tài chính Q1/2024.
  • Doanh thu của doanh nghiệp trong quý đạt 290,85 tỷ đồng, tăng 73,99%.
  • Giá vốn cũng tăng đáng kể lên 76,61%.
  • Trong khi đó, chi phí tài chính giảm 41,9%, nhưng chi phí lãi vay lại tăng mạnh lên 213,93%.
  • Lợi nhuận sau thuế của doanh nghiệp đạt 3,87 tỷ đồng, tăng đến 3.350,05%.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây