BCTC 1/2024 CKD - Khởi đầu chậm chạp lỗ âm 5,34 tỷ đồng quý I.

  • Trong quý 1 năm 2024, CTCP Cơ khí Đông Anh LICOGI ghi nhận doanh thu đạt 175,34 tỷ đồng, tăng 4,38%.
  • Giá vốn và chi phí tài chính lần lượt tăng 6,14% và 9,3%.
  • Trên mặt khác, chi phí quản lý và chi phí bán hàng giảm lần lượt 11,88% và 11,5%.
  • Lợi nhuận sau thuế của doanh nghiệp trong quý này đạt mức âm 5,34 tỷ đồng, giảm 43,77%.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây