BCTC 1/2024 CSC - Lợi nhuận quý I lãi 2,56 tỷ đồng giảm 80,94% so với cùng kỳ.

  • CTCP Tập đoàn COTANA vừa công bố báo cáo tài chính Q1/2024.
  • Doanh thu trong quý đạt 70,44 tỷ đồng, giảm 24,61%.
  • Giá vốn giảm 12,44% và chi phí tài chính giảm 3,97%, trong đó chi phí lãi vay cũng giảm 3,97%.
  • Chi phí quản lý tăng 4,39% và chi phí bán hàng giảm 16,11%.
  • Lợi nhuận sau thuế đạt 2,56 tỷ đồng, giảm 80,94%.
  • Giá cổ phiếu đóng cửa ngày 03-05-2024 là 27.900 VND/cổ phiếu.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây