BCTC 1/2024 CSM - Bứt tốc đầu năm, lợi nhuận đạt 19,67 tỷ đồng tăng 177,3% so với cùng kỳ.

  • CTCP Công nghiệp Cao su Miền Nam vừa công bố báo cáo tài chính Q1/2024.
  • Trong quý này, doanh thu của công ty đạt 1.147,16 tỷ đồng, giảm 7,12%.
  • Giá vốn giảm 13,34% và chi phí tài chính giảm 21,04%, trong đó chi phí lãi vay giảm 21,5%.
  • Tuy nhiên, chi phí quản lý tăng đáng kể lên 177,43% và chi phí bán hàng cũng tăng 61,3%.
  • Lợi nhuận sau thuế của doanh nghiệp trong quý này đạt 19,67 tỷ đồng, tăng 177,3%.
  • Cuối quý, giá cổ phiếu đóng cửa ở mức 16.000 VND/cổ phiếu vào ngày 16-04-2024.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây