BCTC 1/2024 CTP - Đầu năm giảm tốc một chút, lợi nhuận đạt 0,02 tỷ đồng giảm 92,11% so với cùng kỳ.

  • CTCP Minh Khang Capital Trading Public vừa công bố báo cáo tài chính cho quý 1/2024.
  • Doanh thu của doanh nghiệp trong quý này đạt 0,71 tỷ đồng, giảm 97,71% so với cùng kỳ.
  • Đồng thời, giá vốn cũng giảm 98,11% so với cùng kỳ.
  • Lợi nhuận sau thuế của doanh nghiệp trong quý đạt 0,02 tỷ đồng, giảm 92,11% so với cùng kỳ.
  • Giá cổ phiếu của CTCP Minh Khang Capital Trading Public đóng cửa tại ngày 12-04-2024 ở mức 4.400 VND/cổ phiếu.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây