BCTC 1/2024 CTW - Bứt tốc đầu năm, lợi nhuận đạt 26,76 tỷ đồng tăng 168,34% so với cùng kỳ.

  • Công ty Cấp thoát nước Cần Thơ vừa công bố báo cáo tài chính quý 1/2024.
  • Doanh thu của công ty trong quý này đạt 136,95 tỷ đồng, tăng 89,31% so với cùng kỳ.
  • Tuy nhiên, giá vốn cũng tăng cao, lên 91,27% so với cùng kỳ.
  • Chi phí tài chính giảm 16,52%, trong đó chi phí lãi vay cũng giảm theo.
  • Chi phí quản lý tăng 8,04% và chi phí bán hàng tăng 32,78% so với cùng kỳ.
  • Lợi nhuận sau thuế của công ty trong quý này đạt 26,76 tỷ đồng, tăng 168,34% so với cùng kỳ.
  • Giá cổ phiếu của công ty đóng cửa tại ngày 02-05-2024 là 20.600 VND/cổ phiếu.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây