BCTC 1/2024 DDV - Bứt tốc đầu năm, lợi nhuận đạt 26,37 tỷ đồng tăng 18.166,79% so với cùng kỳ.

  • CTCP DAP - VINACHEM vừa công bố báo cáo tài chính Q1/2024.
  • Doanh thu trong quý đạt 777,55 tỷ đồng, tăng 5,49%.
  • Giá vốn tăng 2%.
  • Chi phí tài chính giảm mạnh 83,89%, trong đó chi phí lãi vay giảm 72,9%.
  • Chi phí quản lý giảm 12,54%, chi phí bán hàng giảm 3,64%.
  • Lợi nhuận sau thuế đạt 26,37 tỷ đồng, tăng đến 18.166,79%.
  • Giá cổ phiếu đóng cửa ngày 19-04-2024 là 14.200 VND/cổ phiếu.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây