BCTC 1/2024 DFF - Khởi đầu chậm chạp lỗ âm 21,24 tỷ đồng quý I.

  • Trong quý 1 năm 2024, CTCP Tập đoàn Đua Fat ghi nhận doanh thu đạt 48,02 tỷ đồng, giảm 73,06%.
  • Giá vốn cũng giảm 72,97% và chi phí tài chính giảm 26,99%, trong đó chi phí lãi vay giảm 26,3%.
  • Lợi nhuận sau thuế của doanh nghiệp trong quý này đạt mức âm 21,24 tỷ đồng, giảm 4,5%.
  • Giá cổ phiếu của công ty đóng cửa tại ngày 13-05-2024 là 9.400 VND/cổ phiếu.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây