BCTC Quý 4/2023 DFF - Doanh nghiệp lỗ 123,9 tỷ đồng.

  • Công ty cổ phần Tập đoàn Đua Fat vừa công bố báo cáo tài chính quý 4/2023.
  • Trong quý này, doanh thu của công ty giảm 74,29% và giá vốn giảm 77,01% so với cùng kỳ.
  • Lợi nhuận sau thuế đạt âm 88,75 tỷ đồng, giảm 746,41% so với cùng kỳ.
  • Tính tổng cộng trong năm 2023, doanh thu đạt 743,42 tỷ đồng, giảm 54,82% so với cùng kỳ, và lợi nhuận lũy kế đạt âm 123,9 tỷ đồng, giảm 689,56% so với cùng kỳ. Trong quý 4/2023, chi phí tài chính của công ty tăng 234,32% so với cùng kỳ, trong đó chi phí lãi vay tăng 847,06% so với cùng kỳ.
  • Đồng thời, công ty đã thanh lý một số tài sản cố định trong năm 2023, với nguyên giá tài sản cố định đạt 1.472,77 tỷ đồng vào cuối quý 4/2023.
  • Công ty vẫn giữ nguyên vốn điều lệ ở mức 800 tỷ đồng.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây