BCTC 1/2024 DHC - Lợi nhuận quý I lãi 55,6 tỷ đồng giảm 35,44% so với cùng kỳ.

  • CTCP Đông Hải Bến Tre vừa công bố báo cáo tài chính Q1/2024.
  • Doanh thu trong quý đạt 810,79 tỷ đồng, giảm 4,35%.
  • Giá vốn tăng 0,83% và chi phí tài chính giảm 4,1%, trong đó chi phí lãi vay giảm mạnh 41,24%.
  • Chi phí quản lý giảm 47,96% và chi phí bán hàng giảm 3,41%.
  • Lợi nhuận sau thuế đạt 55,6 tỷ đồng, giảm 35,44%.
  • Giá cổ phiếu đóng cửa vào ngày 03-05-2024 là 38.050 VND/cổ phiếu.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây