BCTC 1/2024 DLR - Khởi đầu chậm chạp lỗ âm 1,06 tỷ đồng quý I.

  • CTCP Địa ốc Đà Lạt vừa công bố báo cáo tài chính cho quý 1 năm 2024.
  • Doanh thu của công ty đạt 3,09 tỷ đồng, tăng 10,08% và giá vốn giảm 4,9%.
  • Tuy nhiên, chi phí tài chính tăng mạnh lên đến 117,25%, trong đó chi phí lãi vay cũng tăng theo tỷ lệ này.
  • Lợi nhuận sau thuế của công ty trong quý này âm 1,06 tỷ đồng, giảm 20,24%.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây