BCTC 1/2024 EIC - Lợi nhuận quý I lãi 0,06 tỷ đồng giảm 92,32% so với cùng kỳ.

  • CTCP EVN Quốc tế vừa công bố báo cáo tài chính cho quý 1 năm 2024.
  • Trong quý này, doanh thu của doanh nghiệp đạt 0,24 tỷ đồng, giảm 8,25% và lợi nhuận sau thuế đạt 0,06 tỷ đồng, giảm mạnh 92,32% so với cùng kỳ.
  • Đáng chú ý, giá vốn cũng giảm 18,83% so với cùng kỳ.
  • Điều này cho thấy doanh nghiệp đang gặp khó khăn trong việc duy trì và tăng trưởng doanh thu cũng như lợi nhuận.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây