BCTC 1/2024 EIN - Khởi đầu chậm chạp lỗ âm 1,67 tỷ đồng quý I.

  • CTCP Đầu tư - Thương mại - Dịch vụ Điện Lực vừa công bố báo cáo tài chính Q1/2024.
  • Doanh thu trong quý đạt 1,79 tỷ đồng, tăng 36,66%.
  • Giá vốn tăng 14,17%, chi phí quản lý tăng 15,04%, và chi phí bán hàng tăng đáng kể lên đến 1.202,85%.
  • Lợi nhuận sau thuế của doanh nghiệp trong quý đạt âm 1,67 tỷ đồng, tăng 21,51%.
  • Giá cổ phiếu đóng cửa vào ngày 03-05-2024 là 3.400 VND/cổ phiếu.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây