BCTC 1/2024 FCS - Đầu năm giảm tốc một chút, lợi nhuận đạt 0,28 tỷ đồng giảm 3,7% so với cùng kỳ.

  • CTCP Lương thực Thành phố Hồ Chí Minh vừa công bố báo cáo tài chính Q1/2024.
  • Doanh thu trong quý đạt 106,33 tỷ đồng, tăng 20,02%.
  • Giá vốn tăng 23,21%, chi phí quản lý tăng 3,76%, và chi phí bán hàng tăng 24,2%.
  • Lợi nhuận sau thuế đạt 0,28 tỷ đồng, giảm 3,7%.
  • Giá cổ phiếu đóng cửa vào ngày 17-04-2024 là 7.100 VND/cổ phiếu.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây