BCTC 1/2024 FIC - Bứt tốc đầu năm, lợi nhuận đạt 7,73 tỷ đồng tăng 1.536,35% so với cùng kỳ.

  • Báo cáo tài chính Q1/2024 của Tổng Công ty Vật liệu Xây dựng số 1 - CTCP cho thấy doanh thu đạt 289,86 tỷ đồng, giảm 11,9%.
  • Giá vốn giảm 11,59% và chi phí tài chính giảm 25,75%, trong đó chi phí lãi vay giảm 25%.
  • Chi phí quản lý tăng 1,35% và chi phí bán hàng giảm 3,85%.
  • Lợi nhuận sau thuế đạt 7,73 tỷ đồng, tăng 1.536,35%.
  • Giá cổ phiếu đóng cửa ngày 03-05-2024 là 12.300 VND/cổ phiếu.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây