BCTC 1/2024 FIR - Lợi nhuận quý I lãi 1,15 tỷ đồng giảm 91,02% so với cùng kỳ.

Cập nhật báo cáo tài chính Q1/2024 CTCP Địa ốc First Real.
Doanh thu Q1/2024 của doanh nghiệp đạt 27,61 tỷ đồng giảm 56,25% so với cùng kỳ. Cùng với giá vốn giảm 72,58% so với cùng kỳ. Chi phí tài chính giảm 8,18% so với cùng kỳ, trong đó chi phí lãi vay giảm 10,05% so với cùng kỳ.
Về mặt quản lý, chi phí quản lý tăng 1,81% so với cùng kỳ. Chi phí bán hàng giảm 73,21% so với cùng kỳ.
Lợi nhuận sau thuế Q1/2024 của doanh nghiệp đạt 1,15 tỷ đồng giảm 91,02% so với cùng kỳ.
Giá cổ phiếu đóng cửa tại ngày 26-04-2024 là 6.410 VND/cổ phiếu

*Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây