BCTC 1/2024 GDT - Bứt tốc đầu năm, lợi nhuận đạt 9,52 tỷ đồng tăng 26,24% so với cùng kỳ.

  • CTCP Chế biến Gỗ Đức Thành vừa công bố báo cáo tài chính Q1/2024.
  • Doanh thu trong quý đạt 68,68 tỷ đồng, tăng 8,96%.
  • Giá vốn tăng nhẹ 0,04%.
  • Chi phí tài chính giảm mạnh 56,58%, trong đó chi phí lãi vay tăng 14,88%.
  • Chi phí quản lý tăng đáng kể 175,89%, chi phí bán hàng tăng 24,85%.
  • Lợi nhuận sau thuế đạt 9,52 tỷ đồng, tăng 26,24%.
  • Giá cổ phiếu đóng cửa ngày 03-05-2024 là 25.150 VND/cổ phiếu.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây