BCTC 1/2024 GEE - Bứt tốc đầu năm, lợi nhuận đạt 104,59 tỷ đồng tăng 45,86% so với cùng kỳ.

  • CTCP Thiết bị điện Gelex vừa công bố báo cáo tài chính Q1/2024.
  • Doanh thu trong quý đạt 3.720,14 tỷ đồng, tăng 8,96%.
  • Giá vốn tăng 14,23% và chi phí tài chính giảm 48,17%, trong đó chi phí lãi vay giảm 56%.
  • Chi phí quản lý giảm 2,14% và chi phí bán hàng giảm 3,91%.
  • Lợi nhuận sau thuế đạt 104,59 tỷ đồng, tăng 45,86%.
  • Giá cổ phiếu đóng cửa ngày 03-05-2024 là 29.800 VND/cổ phiếu.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây