BCTC 1/2024 HAN - Bứt tốc đầu năm, lợi nhuận đạt 1,72 tỷ đồng tăng 833,84% so với cùng kỳ.

  • Trong quý 1/2024, Tổng Công ty Xây dựng Hà Nội - CTCP ghi nhận doanh thu đạt 539,65 tỷ đồng, tăng 218,67%.
  • Giá vốn và chi phí tài chính đều tăng cao lần lượt là 222,35% và 254,9%.
  • Lợi nhuận sau thuế của doanh nghiệp đạt 1,72 tỷ đồng, tăng 833,84%.
  • Giá cổ phiếu của công ty đóng cửa ở mức 9.000 VND/cổ phiếu vào ngày 03-05-2024.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây