BCTC 1/2024 HD6 - Đầu năm giảm tốc một chút, lợi nhuận đạt 2,13 tỷ đồng giảm 49,56% so với cùng kỳ.

  • Trong quý 1 năm 2024, CTCP Đầu tư và Phát triển Nhà Số 6 Hà Nội ghi nhận doanh thu đạt 88,86 tỷ đồng, tăng 93,97%.
  • Giá vốn tăng 152,17% trong khi chi phí quản lý giảm 10,64% và chi phí bán hàng tăng 146,88%.
  • Lợi nhuận sau thuế của doanh nghiệp đạt 2,13 tỷ đồng, giảm 49,56% so với cùng kỳ.
  • Giá cổ phiếu đóng cửa vào ngày 26-04-2024 là 17.400 VND/cổ phiếu.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây