BCTC 1/2024 HDG - Đầu năm giảm tốc một chút, lợi nhuận đạt 221,35 tỷ đồng giảm 26,88% so với cùng kỳ.

  • Trong quý đầu năm 2024, CTCP Tập đoàn Hà Đô ghi nhận doanh thu đạt 847,8 tỷ đồng, giảm 11,31%.
  • Giá vốn tăng 7,71% trong khi chi phí tài chính giảm 35,4%, trong đó chi phí lãi vay giảm 27,87%.
  • Chi phí quản lý giảm 8,74% và chi phí bán hàng tăng 31,82%.
  • Lợi nhuận sau thuế đạt 221,35 tỷ đồng, giảm 26,88%.
  • Giá cổ phiếu đóng cửa vào ngày 03-05-2024 là 26.650 VND/cổ phiếu.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây