BCTC 1/2024 HNA - Khởi đầu chậm chạp lỗ âm 3,79 tỷ đồng quý I.

  • CTCP Thủy điện Hủa Na vừa công bố báo cáo tài chính Q1/2024.
  • Trong quý này, doanh thu của doanh nghiệp đạt 102,33 tỷ đồng, giảm 47,9%.
  • Giá vốn giảm 11,96% và chi phí tài chính giảm mạnh 66,06%, trong đó chi phí lãi vay giảm 77,12%.
  • Tuy nhiên, lợi nhuận sau thuế của doanh nghiệp âm 3,79 tỷ đồng, giảm 105,44%.
  • Giá cổ phiếu đóng cửa vào ngày 19-04-2024 là 22.100 VND/cổ phiếu.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây