BCTC 1/2024 HPW - Bứt tốc đầu năm, lợi nhuận đạt 18,13 tỷ đồng tăng 31,35% so với cùng kỳ.

  • CTCP Cấp nước Hải Phòng vừa công bố báo cáo tài chính Q1/2024.
  • Trong quý này, doanh thu của công ty đạt 271,11 tỷ đồng, tăng 5,62%.
  • Giá vốn cũng tăng 1,66%.
  • Chi phí tài chính tăng mạnh 52,92%, trong đó chi phí lãi vay cũng tăng theo tỷ lệ này.
  • Chi phí quản lý và chi phí bán hàng lần lượt tăng 7,14% và 3,1%.
  • Lợi nhuận sau thuế của doanh nghiệp đạt 18,13 tỷ đồng, tăng 31,35% so với cùng kỳ.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây