BCTC 1/2024 HRT - Bứt tốc đầu năm, lợi nhuận đạt 34,29 tỷ đồng tăng 86,92% so với cùng kỳ.

  • Trong quý 1/2024, CTCP Vận tải Đường sắt Hà Nội ghi nhận doanh thu đạt 710,89 tỷ đồng, tăng 12,81%.
  • Giá vốn tăng 14,51% và chi phí tài chính giảm 34,8%, trong đó chi phí lãi vay giảm 34,79%.
  • Chi phí quản lý tăng 16,76% và chi phí bán hàng tăng 4,46%.
  • Lợi nhuận sau thuế đạt 34,29 tỷ đồng, tăng 86,92%.
  • Giá cổ phiếu đóng cửa vào ngày 02-05-2024 là 7.300 VND/cổ phiếu.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây