BCTC 1/2024 HSL - Đầu năm giảm tốc một chút, lợi nhuận đạt 1,94 tỷ đồng giảm 24,92% so với cùng kỳ.

  • CTCP Đầu tư Phát triển Thực phẩm Hồng Hà vừa công bố báo cáo tài chính Q1/2024.
  • Doanh thu của doanh nghiệp trong quý đạt 40,47 tỷ đồng, giảm 62,48%.
  • Giá vốn giảm 63,89% và chi phí tài chính giảm 35,49%, trong đó chi phí lãi vay cũng giảm 35,49%.
  • Chi phí quản lý giảm 0,55% trong khi chi phí bán hàng tăng đáng kể lên 440,59%.
  • Lợi nhuận sau thuế của doanh nghiệp đạt 1,94 tỷ đồng, giảm 24,92%.
  • Giá cổ phiếu cuối cùng tại ngày 26-04-2024 là 4.930 VND/cổ phiếu.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây