BCTC 1/2024 HTM - Bứt tốc đầu năm, lợi nhuận đạt 0,78 tỷ đồng tăng 105,69% so với cùng kỳ.

  • Báo cáo tài chính Q1/2024 của Tổng Công ty Thương mại Hà Nội - CTCP cho biết doanh thu đạt 145,82 tỷ đồng, tăng 54,46%.
  • Giá vốn và chi phí tài chính tăng lần lượt là 76,95% và 46,48%.
  • Trái ngược với đó, chi phí quản lý giảm 20,54% và chi phí bán hàng giảm 10,07%.
  • Lợi nhuận sau thuế đạt 0,78 tỷ đồng, tăng 105,69% so với cùng kỳ.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây