BCTC 1/2024 HVN - Bứt tốc đầu năm, lợi nhuận đạt 4.334,45 tỷ đồng tăng 4.281,94% so với cùng kỳ.

  • Tổng Công ty Hàng không Việt Nam - CTCP vừa công bố báo cáo tài chính Q1/2024.
  • Doanh thu trong quý đạt 27.964,15 tỷ đồng, tăng 19,03%.
  • Giá vốn tăng 10,89% và chi phí tài chính tăng đáng kể lên 90,1%, trong đó chi phí lãi vay giảm 8,65%.
  • Chi phí quản lý và chi phí bán hàng lần lượt tăng 7,44% và 32,65%.
  • Lợi nhuận sau thuế của doanh nghiệp đạt 4.334,45 tỷ đồng, tăng đến 4.281,94%.
  • Cuối phiên giao dịch ngày 03-05-2024, giá cổ phiếu HVN đóng cửa ở mức 18.500 VND/cổ phiếu.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây