BCTC 1/2024 ICG - Khởi đầu chậm chạp lỗ âm 0,52 tỷ đồng quý I.

  • CTCP Xây dựng Sông Hồng vừa công bố báo cáo tài chính Q1/2024.
  • Doanh thu trong quý đạt 1,13 tỷ đồng, giảm 12,43% và giá vốn giảm 9,48% so với cùng kỳ.
  • Lợi nhuận sau thuế đạt âm 0,52 tỷ đồng, tăng 47,22%.
  • Giá cổ phiếu cuối cùng giao dịch tại 7.600 VND/cổ phiếu vào ngày 07-05-2024.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây