BCTC 1/2024 IDI - Lợi nhuận quý I lãi 13,66 tỷ đồng giảm 6% so với cùng kỳ.

  • CTCP Đầu tư và Phát triển Đa Quốc Gia vừa công bố báo cáo tài chính Q1/2024.
  • Doanh thu trong quý đạt 1.629,85 tỷ đồng, giảm 7,51%.
  • Giá vốn giảm 6,65%, chi phí tài chính giảm 28,36%, trong đó chi phí lãi vay giảm 25,33%.
  • Chi phí quản lý giảm 10,21%, chi phí bán hàng tăng 9,34%.
  • Lợi nhuận sau thuế đạt 13,66 tỷ đồng, giảm 6%.
  • Giá cổ phiếu đóng cửa ngày 03-05-2024 là 10.950 VND/cổ phiếu.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây