BCTC 1/2024 ILS - Khởi đầu chậm chạp lỗ âm 0,46 tỷ đồng quý I.

  • CTCP Đầu tư Thương mại và Dịch vụ Quốc tế vừa công bố báo cáo tài chính Q1/2024.
  • Trong quý này, doanh thu của doanh nghiệp đạt 37,26 tỷ đồng, giảm 4,6%.
  • Giá vốn cũng giảm 4,82% và chi phí tài chính giảm 15,81%, trong đó chi phí lãi vay giảm 28%.
  • Chi phí quản lý tăng 9,85% trong khi chi phí bán hàng giảm 100%.
  • Lợi nhuận sau thuế của doanh nghiệp đạt âm 0,46 tỷ đồng, tăng 13,47%.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây