BCTC 1/2024 INN - Bứt tốc đầu năm, lợi nhuận đạt 24,16 tỷ đồng tăng 20,89% so với cùng kỳ.

  • CTCP Bao bì và In Nông nghiệp vừa công bố báo cáo tài chính Q1/2024.
  • Trong quý này, doanh thu của công ty đạt 371,81 tỷ đồng, tăng 9,31%.
  • Giá vốn tăng 10,83% và chi phí tài chính giảm 46,41%, trong đó chi phí lãi vay giảm 40,49%.
  • Chi phí quản lý tăng 2,39% và chi phí bán hàng giảm 14,19%.
  • Lợi nhuận sau thuế đạt 24,16 tỷ đồng, tăng 20,89%.
  • Giá cổ phiếu cuối cùng trong ngày 08-05-2024 là 52.800 VND/cổ phiếu.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây