BCTC 1/2024 ITD - Khởi đầu chậm chạp lỗ âm 1,22 tỷ đồng quý I.

Cập nhật báo cáo tài chính Q1/2024 CTCP Công nghệ Tiên Phong.
Doanh thu Q1/2024 của doanh nghiệp đạt 207,04 tỷ đồng tăng 83,35% so với cùng kỳ. Trong khi đó giá vốn tăng 111,56% so với cùng kỳ. Chi phí tài chính tăng 79,83% so với cùng kỳ, trong đó chi phí lãi vay tăng 306,77% so với cùng kỳ.
Về mặt quản lý, chi phí quản lý tăng 20,11% so với cùng kỳ. Chi phí bán hàng tăng 22,72% so với cùng kỳ.
Lợi nhuận sau thuế Q1/2024 của doanh nghiệp đạt âm 1,22 tỷ đồng tăng 86,6% so với cùng kỳ.
Giá cổ phiếu đóng cửa tại ngày 26-04-2024 là 10.100 VND/cổ phiếu

*Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây