BCTC 1/2024 LCG - Bứt tốc đầu năm, lợi nhuận đạt 14,51 tỷ đồng tăng 35,43% so với cùng kỳ.

  • Trong quý 1/2024, CTCP Lizen ghi nhận doanh thu đạt 310,73 tỷ đồng, tăng 28,26%.
  • Giá vốn cũng tăng 26,13% và chi phí tài chính tăng 21,47%, trong đó chi phí lãi vay tăng 19,85%.
  • Lợi nhuận sau thuế của doanh nghiệp đạt 14,51 tỷ đồng, tăng 35,43%.
  • Giá cổ phiếu của công ty đóng cửa tại ngày 03-05-2024 là 11.500 VND/cổ phiếu.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây