BCTC 1/2024 LEC - Khởi đầu chậm chạp lỗ âm 2,43 tỷ đồng quý I.

  • Trong quý 1 năm 2024, CTCP Bất động sản Điện lực Miền Trung ghi nhận doanh thu đạt 13,49 tỷ đồng, giảm 65,85%.
  • Giá vốn cũng giảm 67,08% và chi phí tài chính giảm 33,46%, trong đó chi phí lãi vay cũng giảm 33,46%.
  • Lợi nhuận sau thuế của doanh nghiệp đạt mức âm 2,43 tỷ đồng, tăng 45,53% so với cùng kỳ.
  • Giá cổ phiếu của công ty đóng cửa tại ngày 06-05-2024 là 6.040 VND/cổ phiếu.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây