BCTC 1/2024 LTG - Khởi đầu chậm chạp lỗ âm 96,59 tỷ đồng quý I.

  • CTCP Tập đoàn Lộc Trời vừa công bố báo cáo tài chính Q1/2024.
  • Doanh thu trong quý đạt 3.848,69 tỷ đồng, tăng 56,95%.
  • Giá vốn và chi phí tài chính cũng đều tăng so với cùng kỳ, lần lượt là 65,35% và 28,27%.
  • Tuy nhiên, chi phí quản lý và chi phí bán hàng lại giảm 8,18% và 9,77%.
  • Lợi nhuận sau thuế của doanh nghiệp trong quý đạt âm 96,59 tỷ đồng, giảm 19,98%.
  • Cuối cùng, giá cổ phiếu của công ty đóng cửa tại ngày 08-05-2024 là 22.600 VND/cổ phiếu.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây