BCTC 1/2024 MAS - Bứt tốc đầu năm, lợi nhuận đạt 1,93 tỷ đồng tăng 829,99% so với cùng kỳ.

  • CTCP Dịch vụ Hàng không Sân bay Đà Nẵng vừa công bố báo cáo tài chính Q1/2024.
  • Trong quý này, doanh thu của doanh nghiệp đạt 42,92 tỷ đồng, tăng 41,07%.
  • Giá vốn cũng tăng 34,93%.
  • Chi phí tài chính giảm 15,36%, trong đó chi phí lãi vay giảm 25,03%.
  • Chi phí quản lý tăng 40,47% và chi phí bán hàng tăng 32,97%.
  • Lợi nhuận sau thuế của doanh nghiệp đạt 1,93 tỷ đồng, tăng đến 829,99%.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây