BCTC 1/2024 MIE - Bứt tốc đầu năm, lợi nhuận đạt 1,04 tỷ đồng tăng 113,02% so với cùng kỳ.

  • Trong quý đầu năm 2024, Tổng Công ty Máy và Thiết bị Công nghiệp - CTCP ghi nhận doanh thu đạt 321,71 tỷ đồng, tăng 18,9%.
  • Giá vốn tăng 21%, trong khi chi phí tài chính giảm 3,56%, trong đó chi phí lãi vay giảm 2,91%.
  • Chi phí quản lý tăng 3,53% và chi phí bán hàng tăng 35,33%.
  • Lợi nhuận sau thuế của doanh nghiệp đạt 1,04 tỷ đồng, tăng 113,02%.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây