BCTC 1/2024 MNB - Đầu năm giảm tốc một chút, lợi nhuận đạt 8,67 tỷ đồng giảm 45,41% so với cùng kỳ.

  • Báo cáo tài chính Q1/2024 của Tổng Công ty May Nhà Bè - CTCP cho biết doanh thu đạt 875,69 tỷ đồng, giảm 5,69%.
  • Giá vốn giảm 5,38%, chi phí tài chính giảm 15,33%, trong đó chi phí lãi vay giảm 24,07%.
  • Chi phí quản lý giảm 4,96%, chi phí bán hàng tăng 9,51%.
  • Lợi nhuận sau thuế đạt 8,67 tỷ đồng, giảm 45,41%.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây