BCTC 1/2024 MSH - Bứt tốc đầu năm, lợi nhuận đạt 52,3 tỷ đồng tăng 91,55% so với cùng kỳ.

  • CTCP May Sông Hồng vừa công bố báo cáo tài chính Q1/2024.
  • Doanh thu trong quý đạt 770,42 tỷ đồng, tăng 20,87%.
  • Giá vốn cũng tăng 20,03%.
  • Chi phí tài chính giảm 12,29%, trong đó chi phí lãi vay giảm 0,82%.
  • Chi phí quản lý tăng 47,44% và chi phí bán hàng tăng 18,01%.
  • Lợi nhuận sau thuế đạt 52,3 tỷ đồng, tăng 91,55%.
  • Giá cổ phiếu đóng cửa ngày 03-05-2024 là 44.500 VND/cổ phiếu.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây