BCTC 1/2024 MVB - Đầu năm giảm tốc một chút, lợi nhuận đạt 46,5 tỷ đồng giảm 30,14% so với cùng kỳ.

  • Trong quý đầu năm 2024, Tổng Công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV - CTCP ghi nhận doanh thu đạt 1.171,39 tỷ đồng, giảm 5,53%.
  • Giá vốn giảm 0,18% và chi phí tài chính giảm mạnh 63,34%, trong đó chi phí lãi vay giảm 69,89%.
  • Chi phí quản lý và chi phí bán hàng cũng đều giảm so với cùng kỳ.
  • Lợi nhuận sau thuế của doanh nghiệp đạt 46,5 tỷ đồng, giảm 30,14%.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây