BCTC 1/2024 NED - Đầu năm giảm tốc một chút, lợi nhuận đạt 2,44 tỷ đồng giảm 27,61% so với cùng kỳ.

Cập nhật báo cáo tài chính Q1/2024 CTCP Đầu tư và Phát triển Điện Tây Bắc.
Doanh thu Q1/2024 của doanh nghiệp đạt 14,05 tỷ đồng giảm 36,38% so với cùng kỳ. Trong khi đó giá vốn giảm 25,08% so với cùng kỳ. Chi phí tài chính giảm 29,03% so với cùng kỳ, trong đó chi phí lãi vay giảm 29,03% so với cùng kỳ.
Lợi nhuận sau thuế Q1/2024 của doanh nghiệp đạt 2,44 tỷ đồng giảm 27,61% so với cùng kỳ.
Giá cổ phiếu đóng cửa tại ngày 26-04-2024 là 6.800 VND/cổ phiếu

*Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây